Tas | Pivovar Černá Hora

ABV: 4.0%
Style: Pilsner - Czech
Tas Untappd Rating: 2.96674 / 436
Actively Produced
Description: The beer bears the name of Tas Černohorský, from Boskovice, who owned the brewery at the Černá Hora domain together with his brother Jaroslav in the first half of the 16th century. It is a typical Czech beer with a characteristic balanced taste and excellent head. After drinking it a pleasant feeling of slowly fading bitterness without any rough or astringent taste remains. Pivo nese jméno Tase Černohorského z Boskovic, který spolu se svým bratrem Jaroslavem vlastnil pivovar na panství Černá Hora v 1. polovině 16. století. Jedná se o typické české pivo charakteristické vyváženou chutí a vynikající pěnivostí. Po napití zanechává pocit příjemné, pozvolna se ztrácející hořkosti bez drsného a svíravého nádechu.
0 Offering 0 Seeking

Gotta have this beer?

Log in now to find a trade or retail availability near you!